Gregorian Chant course / Cúrsa Cantaireachta Ghreagórach.

Fri, 01 Dec 2017
19:15 - 21:15

From October onwards, CEIRD will start offering MONTHLY Gregorian Chant workshops in Galway city! One Friday night per month, we will have a two-hour course. CEIRD's singing teacher, Batsheva, will be teaching the group pieces that are in accordance to the time of year the workshops will take place in. Our third workshop for this year will take place on 1st December in Áras na nGael. On this course, we will learn Christmas pieces. Course is open to teenagers and adults aged 15 and over, and previous singing experience is not necessary to attend this course. You may do just the one course, or two courses this term, or three, each course will be a standalone course. BOOKING ESSENTIAL. More information / bookings: CEIRD: info@ceird.ie or 085 270 4576. Thank you!

Beidh CEIRD ag tosnú ag tairiscint sraithe ceardlann mhíosúla Chantaireachta Ghreagórach i gCathair na Gaillimhe ó Mhí Dheireadh Fómhair ar haghaidh! Ar an Aoine, uair sa mhí, beidh cúrsa dhá huair an chloig againn. Beidh ár múinteoir amhránaíochta, Batsheva, ag teagasc píosaí atá bainteach leis an am den bhliain agus a bheidh an cheardlann féin ar siúl. Beidh ár gcéad cheardlann eile ar siúl ar 1ú Nollaig in Áras na nGael. Ar an gcúrsa seo, beidh muid ag foghlaim píosaí atá bainteach leis an Nollaig. Tá an cúrsa seo féiliúnach do dhéagóirí agus do dhaoine fásta os cionn 15 bliain d'aois, agus beidh céad mile fáilte romhat is cuma cén caighdeán amhránaíochta atá agat. Is féidir leat teacht díreach ag cúrsa amháin, nó ag dhá cheann nó ag trí chinn ar an téarma seo, agus is 'standalone courses' iad gach ceann dena gcúrsaí seo. Áirithint RIACHTANACH. Tuilleadh eolas / áirithint: CEIRD: info@ceird.ie nó 085 270 4576. Go raibh maith agaibh! :.)

70 Views
Last update 02/12/2017

Club Áras na nGael

Áras na nGael, 45 Sráid Doiminic, Galway, Ireland

Tags

nightlife
courses
education
workshop
Something wrong? Report this event

Interested on this event?

Club Áras na nGael

Áras na nGael, 45 Sráid Doiminic, Galway, Ireland
Something wrong? Report this event
Link copied to clipboard